Wedstrijden

Viswedstrijden 2021

Hier volgen de datums van de viswedstrijden, die komend seizoen gehouden worden.
ook is het wedstrijdregelement vermeld, zodat iedereen de voorschriften weer weet.
Leden die nog geen vergunning hebben, kunnen deze verkrijgen door;

1. Af te halen bij Klasinus Briene , tegen
betaling van 15,- €. Indien U met de wedstrijden mee wil vissen kost dat €. 10,00.
2. Door 15,-€ over te maken op rek.nr.IBAN NL09 RABO 0 33.03.08.270 o.v.v. vergunning 2019

Datums wedstrijden

8-mei

22-mei

5-jun

16-jun

26-jun

10-jul

24-jul

4-aug

14-aug

28-aug

11-sep

25-sep

Voorschriften

1. Er wordt gevist met 1 hengel van max. 700 cm, voorzien van 1 tuig en 1 haak.
2 . Alle wettelijke aassoorten zijn toegestaan, uitgezonderd verse varse, waar niet mee mag worden gevist. Ook is het verboden te vissen met voerkorfjes.
2a. De 1e-3e-5e-7e-9e wedstrijd wordt gevist op oneven nummers.
2b. De 2e-4e-6e-8e-10e wedstrijd wordt gevist op even nummers.
3. Tijdens en buiten de viswedstrijden mag er beperkt gevoerd worden met maden.
Hierop zal worden gecontroleerd. Wordt er misbruik van gemaakt, dan heeft het
bestuur het recht om de vergunning in te trekken.
4. Het is verboden tijdens de wedstrijden te voeren met voer welk door onze leden wordt meegebracht. . Voeren alleen met het voer welk via betaling ã 50 €ct wordt verstrekt door de vereniging aangevuld met maden.
5. Er wordt gevist op lengte; 0 t/m 14 cm geen punten; 15 cm en daarboven 1 punt per cm.
6. Alle vissoorten tellen mee, uitgezonderd snoek, snoekbaars en paling.
7. De gevangen vis moet terstond aan de controleur worden aangeboden; waarna deze
na meting terug zal worden gezet.
8. Bij het binnen halen van de gehaakte vis is hulp toegestaan.
9. Bij gelijk eindigen is winnaar, diegene die het grootste aantal vissen heeft gevangen.
Brengt dit geen beslissing, dan beslist het lot.
10 In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet is de uitspraak van de
wedstrijdleiding beslissend.
11De aanwijzingen van de wedstrijdleider dienen stipt te worden opgevolgd.
12 De wedstrijdleider geeft commando voor de aanvang en het einde van de wedstrijd.
13 De wisselbeker wordt eigendom na 3 x achter elkaar .of 5 x winnen in totaal.
14 Wij vragen U beleefd doch dringend, zoveel mogelijk de auto niet op de
visplaats te parkeren.

Veel plezier en succes.

Bestuur Ons Stekkie

Contact ons

Drosseweg 7, 4033 CS Lienden

k.briene@outlook.com

Laat een reactie achter