Wedstrijden

Viswedstrijden 2023

Visvereniging voor gehandicapten “Ons Stekkie”.

Geachte leden,

Hier volgen de datums van de viswedstrijden die komend seizoen gehouden worden.
Ook is het wedstrijdregelement vermeld, Zodat iedereen de voorschriften weer weet.
Leden die nog geen vergunning hebben, kunnen deze verkrijgen door;
Door € 17.50 over te maken op rek.nr NL09 RABO 033.03.08.270 o.v.v. vergunning 2022.
De kosten voor de wedstrijden zijn € 10.- per seizoen. Voor voer en koffie wordt € 1.- p.p. gerekend.

1e wedstrijd Za. 29 April 9.30 – 12.30 uur.
2e wedstrijd Za . 13 Mei 13.30 – 16.30 uur.
3e wedstrijd Wo. 24 Mei 18.30 – 21.30 uur.
4e wedstrijd Za. 3 Juni 9.30 – 12.30 uur.
5e wedstrijd Wo. 14 Juni 18.30 – 21.30 uur.
6e wedstrijd Za. 1 Juli 13.30 – 16.30 uur
7e wedstrijd Wo. 12 Juli 18.30 – 21.30 uur.
8e wedstrijd Za. 22 Juli 9.30 – 12.30 uur.
9e wedstrijd Za. 5 Augustus 13.30 – 16.30 uur
10e wedstrijd Za. 19 Augustus 9.30 – 12.30 uur.
11e Wedstrijd Za 2 September 13.30 – 16.30 uur.
12e Wedstrijd Za . 16 September 9.30 – 12.30 uur.
13e Wedstrijd Za. 30 September 13.30 – 16.30 uur

Er wordt geloot 30 minuten voor aanvang wedstrijd.

1. Er wordt gevist met 1 hengel van max. 700 cm, voorzien van 1 tuig en 1 haak.
2 . Alle wettelijke aassoorten zijn toegestaan, uitgezonderd verse varse, waar niet mee mag worden gevist. Ook is het verboden te vissen met voerkorfjes.
2a. De 1e-3e-5e-7e-9e 11e 13e wedstrijd wordt gevist op oneven nummers.
2b. De 2e-4e-6e-8e-10e 12e wedstrijd wordt gevist op even nummers.
3 Van de 13 Wedstrijden zullen er de 10 beste wedstrijden worden geteld.
4. Tijdens en buiten de viswedstrijden mag er beperkt gevoerd worden met maden.
Hierop zal worden gecontroleerd. Wordt er misbruik van gemaakt, dan heeft het
bestuur het recht om de vergunning in te trekken.
5. Het is verboden tijdens de wedstrijden te voeren met voer welk door onze leden wordt meegebracht. . Voeren alleen met het voer welk via betaling ã € 1.- wordt verstrekt door de vereniging aangevuld met maden.
6. Er wordt gevist op lengte; 0 t/m 14 cm geen punten; 15 cm en daarboven 1 punt per cm.
7. Alle vissoorten tellen mee, uitgezonderd snoek, snoekbaars en paling.
8. De gevangen vis moet terstond aan de controleur worden aangeboden; waarna deze
na meting terug zal worden gezet.
9. Bij het binnen halen van de gehaakte vis is hulp toegestaan.
10. Bij gelijk eindigen is winnaar, diegene die het grootste aantal vissen heeft gevangen.
Brengt dit geen beslissing, dan beslist het lot.
11. In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet is de uitspraak van de
wedstrijdleiding beslissend. 12. De aanwijzingen van de wedstrijdleider dienen stipt te worden opgevolgd.
13. De wedstrijdleider geeft commando voor de aanvang en het einde van de wedstrijd.
14. De wisselbeker wordt eigendom na 3 x achter elkaar .of 5 x winnen in totaal.
15. Wij vragen U beleefd doch dringend, zoveel mogelijk de auto niet op de
visplaats te parkeren.

Veel plezier en succes.

Bestuur Ons Stekkie

Contact ons

Drosseweg 7, 4033 CS Lienden

k.briene@outlook.com

Laat een reactie achter